ALC板材功能分类
2017/7/22

启能ALC板材功能分类

       启能板材功能分类:

外墙板               屋面板                   超薄板(主要用于结构防火包覆)

内墙板               楼板                      门窗过梁

       启能板材技术指标:

项目

单位

技术性能指标

密度级别

B05

干密度

Kg/ m3

≤525

抗压强度

平均值

MPa

≥3.5

最小值

≥3.2

抗冲击性能

≥10

单点吊挂力

N

≥1500

导热系数(干)

W/(㎡.k)

0.13